SYSTEM ELEWACJI STALOWEJ
MONTAŻ KASET / BLACHY TRAPEZOWEJ

System elewacji stalowej pozwala montować kasety elewacyjne, kasetony elewacyjne, elewacje stalowe o każdej porze roku. W przypadku jednak montażu z ociepleniem (wełną mineralną) prace należy prowadzić tylko przy ładnej pogodzie.

Typ i grubość izolacji cieplnej dobiera się na podstawie obliczeń termicznych oraz według wymagań klienta. Dobiera się również odpowiednie ilości i rodzaje łączników. Długość wsporników zależy od wielu czynników takich jak grubość izolacji cieplnej, krzywizny i ściany i materiału z jakiego została wykonana, obciążenia wiatrem i in.
Następnie opracowuje się schemat rozmieszczenia całej konstrukcji nośnej. Przy czym uwzględnia się również różnice między temperaturą w trakcie montażu a temperaturą użytkowania. Nie bez znaczenia są także właściwości kurczliwości materiału z którego jest wykonana konstrukcja nośna i materiału z którego została wykonana ściana budynku. W niektórych przypadkach bowiem konieczne jest zastosowanie łączeń ruchomych. Skanowanie ściany budynku jest wykonywane przy użyciu lasera lub teodolitu, naciąganych linek, miar i poziomic.